Hah
Hah
Próba wymiany żarówki -
Byle do piątku!
Byle do piątku!