Hah
Hah
Polska vs Niemcy - Mistrzostwa świata strażaków w USA -
Byle do piątku!
Byle do piątku!