Jak maluje się napisy na drogach w Londynie? Ręcznie... -